چهار شنبه 2 مرداد 1398

ارتباط مستقیم با مدیریت
 • بازدید علمی از مرکز ژنی توران تیهو در شهرستان خرامه
 • MazraehApp.ir اپلیکیشن مزرعه تجربه ای مدرن و دانش محور را برای کشاورزان رقم خواهد زد.
 • برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی مسئولین و کارشناسان دفاتر خدمات سازمان نظام مهندسی شهرستانها
  برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی مسئولین و کارشناسان دفاتر خدمات سازمان نظام مهندسی شهرستانها
 • نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
  نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
 • اصلاح قانون فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند پاسخگوی اهداف و رسالت کنونی سازمان باشد
 • جلسه توجیهی مسئولین و مشاور دام و طیور
 • لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به کانال سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپونید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس