چهار شنبه 19 بهمن 1401

ارتباط مستقیم با مدیریت
 • اجرای عدالت و افزایش شفافیت و بهره مندان ارجاع کار از طریق اجرای کامل ارجاع کار هوشمند تحقق می یابد
  اجرای عدالت و افزایش شفافیت و بهره مندان ارجاع کار از طریق اجرای کامل ارجاع کار هوشمند تحقق می یابد
 • ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
  ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
 • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر نفوذ دانش در واحدهای تولیدی از طریق نظام مهندسی کشاورزی گفت: از طریق پایگاه خدمات فنی و مهندسی می توان موجب دانش گستری و ارائه خدمات آموزشی ترویجی شد.
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر نفوذ دانش در واحدهای تولیدی از طریق نظام مهندسی کشاورزی گفت: از طریق پایگاه خدمات فنی و مهندسی می توان موجب دانش گستری و ارائه خدمات آموزشی ترویجی شد.
 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها
  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دومین دستگاه اجرایی سبز کشور در درگاه ملی صدور مجوزها
 • رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی باید یک اولویت در کشور باشد، گفت: پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بهبود عملکرد سیستمی به ویژه در زمینه تسهیل در فرآیند بروکراسی اداری تأثیرگذار خواهد بود.
  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی باید یک اولویت در کشور باشد، گفت: پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بهبود عملکرد سیستمی به ویژه در زمینه تسهیل در فرآیند بروکراسی اداری تأثیرگذار خواهد بود.
 • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: راه اندازی پایگاه اطلاعات فنی مهندسی اقدامی نوآورانه است که موجب احصا اطلاعات و رضایت مندی تولیدکنندگان بخش های کشاورزی خواهد شد.
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: راه اندازی پایگاه اطلاعات فنی مهندسی اقدامی نوآورانه است که موجب احصا اطلاعات و رضایت مندی تولیدکنندگان بخش های کشاورزی خواهد شد.
 • پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • فرایند صدور QR CODE
  فرایند صدور QR CODE
 • تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
  تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
 • ملاقات مردمی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس
  ملاقات مردمی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس

به اینستاگرام سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپیوندید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس