• اعمال تخفیف 50 درصدی تمدید حق عضویت اعضای حقوقی(سال های 1381 تا 1388)
 • عضویت و صدور پروانه اشتغال برای شرکتهای دارای رتبه از سایر مراجع
  عضویت و صدور پروانه اشتغال برای شرکتهای دارای رتبه از سایر مراجع
 • دوره آموزشی تربیت مدرسان کشاورزی با هدف ایجاد تحول در دانش افزایی کشاورزان افتتاح شد
  دوره آموزشی تربیت مدرسان کشاورزی با هدف ایجاد تحول در دانش افزایی کشاورزان افتتاح شد
 • بازدید علمی از مرکز ژنی توران تیهو در شهرستان خرامه
 • نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
  نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
 • لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به کانال سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپونید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس