• اصلاح قانون فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند پاسخگوی اهداف و رسالت کنونی سازمان باشد
  • جلسه توجیهی مسئولین و مشاور دام و طیور
  • استفاده از کارشناسان سازمان نظام مهندسی در حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی
  • لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
    لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  • ملاقات دوستانه با رییس جهاد کشاورزی استان فارس
    ملاقات دوستانه با رییس جهاد کشاورزی استان فارس

به کانال سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپونید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس