چهار شنبه 1 خرداد 1398

ارتباط مستقیم با مدیریت
 • MazraehApp.ir اپلیکیشن مزرعه تجربه ای مدرن و دانش محور را برای کشاورزان رقم خواهد زد.
 • برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی مسئولین و کارشناسان دفاتر خدمات سازمان نظام مهندسی شهرستانها
  برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی مسئولین و کارشناسان دفاتر خدمات سازمان نظام مهندسی شهرستانها
 • آغاز فعالیت هیات بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • آغاز فعالیت هیات بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
  آغاز فعالیت هیات بدوی انتظامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
  نخستین نشست مشترک بانوان سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس و اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی شیراز
 • اصلاح قانون فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می توانند پاسخگوی اهداف و رسالت کنونی سازمان باشد
 • جلسه توجیهی مسئولین و مشاور دام و طیور
 • استفاده از کارشناسان سازمان نظام مهندسی در حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی
 • لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
  لزوم بکارگیری کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به کانال سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپونید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس