• تخفیف پنجاه درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی
  تخفیف پنجاه درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی
 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در قاب اعداد
  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در قاب اعداد
 • از ابتدای دولت سیزدهم حضرت آیت الله رییسی تا کنون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در قاب اعداد
  از ابتدای دولت سیزدهم حضرت آیت الله رییسی تا کنون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در قاب اعداد
 • #اطلاعیه 🔸 بند ۱۳ ماده ۱۲ شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاور در صورت نداشتن سابقه فعالیت، گذراندن حداقل ۳۰ ساعت دوره آموزشی (مهارت آموزی) الزامیست.
  #اطلاعیه 🔸 بند ۱۳ ماده ۱۲ شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاور در صورت نداشتن سابقه فعالیت، گذراندن حداقل ۳۰ ساعت دوره آموزشی (مهارت آموزی) الزامیست.
 • مطابق با ماده 17 دستورالعمل پروانه اشتغال جهت تمدید پروانه اشتغال گذراندن دوره های بازآموزی در زمینه فعالیت مورد نظر الزامی می باشد.
  مطابق با ماده 17 دستورالعمل پروانه اشتغال جهت تمدید پروانه اشتغال گذراندن دوره های بازآموزی در زمینه فعالیت مورد نظر الزامی می باشد.
 • راهنمای اخذ مجوز مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
  راهنمای اخذ مجوز مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
 • الزام گذراندن دوره های آموزشی تخصصی فرایند هوشمند سازی ارجاع کار
  الزام گذراندن دوره های آموزشی تخصصی فرایند هوشمند سازی ارجاع کار
آخرین اخبار
آرشیو اخبار

به اینستاگرام سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بپیوندید

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس